Αποδέσμευση χρηματοδότησης Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε η αποδέσμευση 0,8 δισ. Ευρώ στην Ελλάδα για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Πρόκειται για το υπόλοιπο ποσό της τρίτης δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2017.Ειδικότερα θα εκταμιευθεί σε ειδικό λογαριασμό για την εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών.
Η απελευθέρωση των κεφαλαίων υποβλήθηκε σε θετική αξιολόγηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της εκκαθάρισης των καθαρών καθυστερήσεων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο τεχνικό μνημόνιο συμφωνίας της 5ης Ιουλίου 2017.
Μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε, η οικονομική βοήθεια του ESM για την Ελλάδα θα φτάσει τα € 40,2 δισ., Από συνολικό ποσό προγράμματος μέχρι € 86 δισ. Ο ESM και το ΕΤΧΣ έχουν μέχρι στιγμής εκταμιεύσει 182 δισ. Ευρώ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που εγκρίθηκε σήμερα), καθιστώντας τα ταμεία διάσωσης ως τον μεγαλύτερο πιστωτή της Ελλάδας. Το τρέχον πρόγραμμα ESM για την Ελλάδα προγραμματίζεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018.
Το διοικητικό συμβούλιο του ESM απαρτίζεται από ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών των 19 κρατών μελών του ESM.