Απεργία -Αποχή Δημοσίων Υπαλλήλων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Απεργία – αποχή επαναπροκήρυξε ΑΔΕΔΥ από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και για το 2018 και καλεί τους Υπαλλήλους να μην δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί (π.χ. ΑΦΜ) σε εφαρμογή της εγκυκλίου με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) για τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου αξιολόγησης όσο και τους υπαλλήλους που τους ανατίθεται το έργο της καταγραφής και διαμόρφωσης του μητρώου.
Ακόμη τονίζεται «Οι υπάλληλοι που δηλώνουν συμμετοχή στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση καλύπτονται πλήρως από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και δεν έχουν καμία υποχρέωση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Καλούμε τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες για να ενημερώσουν άμεσα με όλα τα μέτρα τους συναδέλφους και να οργανώσουν τη μαζική συμμετοχή όλων στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail