Απεξάρτηση ΕΤΕ από ELA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον μηδενισμό του δανεισμού της από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (ELA) εξασφάλισε η Εθνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όχι μόνον πετυχαίνει πρώτη τον μηδενισμό της εξάρτησής της από τον ELA, αλλά διαθέτει ήδη και πλεονάζουσα ρευστότητα.