Απαλλαγή θεώρησης εισόδου πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Χωρίς θεώρηση εισόδου θα ταξιδεύουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που έρχονται στον χώρο Σένγκεν για σύντομη διαμονή (90 ημέρες σε 180 ημέρες) αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πρεσβευτές έδωσαν εντολή στην Προεδρία του Συμβουλίου να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτή τη νομοθετική πρόταση.
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης χορηγείται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να απαιτήσει θεώρηση από πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για σύντομες διαμονές. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα εφαρμοστεί ο υφιστάμενος μηχανισμός αμοιβαιότητας και τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή του μηχανισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail