Απαλλαγή δημοτικών τελών

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Απαλλάσσονται από τέλη καθαριότητας παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα ή μειώνονται δημοτικά τέλη για κατηγορίες επαγγελματιών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.
Με αυτόν τον τρόπο ο δήμος Τρικκαίων, όπως εξήγησε ο δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου, ενισχύει τους επαγγελματίες και τους  παραγωγούς στην προσπάθεια τους να παραμείνουν όρθιοι.
Η συγκεκριμένη απόφαση ανακουφίζει σειρά δημοτών και συνακόλουθα, έχει θετικά αποτελέσματα στη χρηματοδοτική ροή στην τοπική αγορά.
Έτσι, ο δήμος Τρικκαίων, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και ενισχύει το τεράστιο δίχτυ ασφάλειας στον κοινωνικό τομέα που ήδη υλοποιείται.
Σημειώνεται ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του 2008, για μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στους νεφροπαθείς, ενώ ανάλογες μειώσεις υπάρχουν και στη ΔΕΥΑΤ.
Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται:
α.  Να μειωθούν από 01/01/2017 τα δημοτικά τέλη για στεγασμένους χώρους πάνω από 1.000 τ. μ. έως 6.000 τ.μ., που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, μέσω της πλασματικής μείωσης κατά 70% του εμβαδού  υπολογισμού αυτών (άρθρο 5 ν.1080/80 ΦΕΚ246 Α’), στις παρακάτω κατηγορίες  εκμεταλλεύσεων:
Βιομηχανικές – βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες γενικά (επίπλων, κεραμικών, σιδηρουργείων, αλουμινίου, ξυλουργία, ασβεστοποιεία,  κ.λπ.), μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας  αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, (σφαγεία, οινοποιία, εριουργία, φυραμάτων, ανθοκομικών, ζωοτροφών, αλλαντικών, γάλακτος, κρεάτων, δερμάτων κ.λπ.), αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Για στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.
β. Να απαλλαγούν από 01/01/2017 από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας οι παρακάτω εγκαταστάσεις:
Βουστάσια, Αγελαδοτροφεία, Ποιμνιοστάσια, Πτηνοτροφεία, Χοιροστάσια, Ιχθυοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.
γ. Να παραμείνουν αμετάβλητοι οι συντελεστές των δημοτικών τελών για το έτος 2017.