Απαγόρευση απόπλου παράνομων σκαφών αναψυχής

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 άρχισε η απαγόρευση απόπλου για σκάφη αναψυχής με παράνομη ναύλωση, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας.
Ειδικότερα δημοσιεύτηκε και ισχύει από ο νόμος 4487/17, με αριθμό ΦΕΚ 116/Α, το άρθρο 52  του οποίου προβλέπει απαγόρευση απόπλου σκαφών αναψυχής που εκτελούν παράνομη ναύλωση. Για να αρθεί η απαγόρευση αυτή, πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο ή να κατατεθεί εγγυητική επιστολή τραπεζικού ιδρύματος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ύψους διπλάσιου του προστίμου.