Απαίτηση εφαρμογής χρέωσης προμηθευτών

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την συνέχιση της εφαρμογής της ρύθμισης για χρέωση προμηθευτών ζητούν οι φορείς των ΑΠΕ. Σε κοινή ανακοινωσή τους αναφέρουν:
Οι παρακάτω υπογράφοντες συλλογικοί φορείς εκπροσωπώντας:
• τη μεγάλη πλειοψηφία των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών και προμηθευτών εξοπλισμών ΑΠΕ στην Ελλάδα,
• το μεγαλύτερο τμήμα της εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος στην χώρα, και
• όλες τις εμπορικές τεχνολογίες ΑΠΕ, δηλαδή  τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και τη βιομάζα
Δηλώνουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί απαρέγκλιτα η εφαρμογή της ρύθμισης του Άρθρου 23 του Ν. 4414/2016 που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή στις 4.8.2016, εξειδικεύτηκε με δύο Αποφάσεις της ΡΑΕ (334/2016  και 149/2017) και έγινε γνωστή ως «Χρέωση Προμηθευτών», δεδομένου ότι:
1. Στόχος της ήταν και παραμένει, να ενσωματώσει την αξία της ανανεώσιμης ενέργειας στο συνολικό κόστος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αντανακλάται η μείωση που επιφέρουν σε αυτό οι ΑΠΕ – και μάλιστα μέσω του ίδιου του μηχανισμού επίλυσης της χονδρεμπορικής αγοράς.
Η μη ενσωμάτωση της αξίας αυτής ως ανωτέρω επιβάρυνε άδικα τους καταναλωτές και τις ΑΠΕ προς όφελος των προμηθευτών αφού προκαλούσε για πολλά χρόνια συνεχείς αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (Ε.Λ. ΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ.
2. Ενάμισυ χρόνο μετά τη θεσμοθέτησή της έχει φέρει τα εξής σημαντικότατα θετικά αποτελέσματα:
(α) ήρε – επί της αρχής και στην πράξη – την προαναφερόμενη σοβαρότατη στρέβλωση, που οφειλόταν στον απαρχαιωμένο τρόπο χρηματοδότησης του Ε. Λ. ΑΠΕ και δρομολόγησε τη μόνιμη εξάλειψη των  αρνητικών επιπτώσεών της
(β) αρχικά συγκράτησε και στη συνέχεια μείωσε το  έλλειμμα του Ε.Λ. ΑΠΕ, το οποίο πλέον αναμένεται να μηδενιστεί στο τέλος του 2017
(γ) απέτρεψε νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ και τις προκύπτουσες αντίστοιχες αυξήσεις των τιμολογίων των καταναλωτών
(δ) συνέβαλε στη μείωση της καθυστέρησης των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ από τους επτά  (7) στους τέσσερις (4) μήνες
• Η συνέχιση της εφαρμογής της Χρέωσης Προμηθευτών, πάντα υπό την  εποπτεία και τον  έλεγχο της ΡΑΕ, αναμένεται:
(α) να επιτρέψει τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και την περαιτέρω μείωση των τιμολογίων των καταναλωτών
(β) να διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του Ε.Λ. ΑΠΕ, καθώς  αποφεύγεται  η δημιουργία ελλειμμάτων σε μόνιμη βάση
(γ) να ενισχύσει την αξιοπιστία του ΛΑΓΗΕ και την ασφάλεια των επενδύσεων, υφιστάμενων και νέων
(δ) να αποτρέψει δυσλειτουργίες και μέτρα που αναστάτωσαν την αγορά για πολλά χρόνια (αναδρομικές περικοπές εσόδων των έργων ΑΠΕ, μεγάλες υπερημερίες πληρωμών, δυσφήμιση των ΑΠΕ κλπ)
• Αντίθετα, η προτεινόμενη από ορισμένους κατάργησή της θα οδηγούσε την αγορά πίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή  σε αναγκαστικές νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου να μην προκύπτουν ελλείμματα στον Ε.Λ. ΑΠΕ, οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί και επεξηγηθεί επανειλημμένα, κατέληγαν να επιδοτούν τους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών και των ΑΠΕ για πολλά χρόνια.
Η Χρέωση Προμηθευτών αίροντας τη μεγάλη αυτή στρέβλωση, συνδράμει ουσιαστικά τόσο στον εξορθολογισμό όσο και στη σταδιακή, διαφανή και επωφελή για όλους περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Οι φορείς
Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας, ΕΛΕΑΒΙΟΜ
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ΕΣΗΑΠΕ
Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, ΕΣΜΥΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, ΠΣΑΦ
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ΣΕΦ
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, ΣΠΕΦ