Αξιοποίηση Σκοπευτηρίου Καισαριανής

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Η εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και αξιοποίηση ενός εμβληματικού χώρου ιστορικής μνήμης, του Πάρκου Σκοπευτηρίου στον Δήμο Καισαριανής, σε χώρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, προχωρά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της σχετικής μελέτης, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Ειδικότερα, θα εκπονηθούν εννέα μελέτες:
1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακού Έργου «Χαράματος».
2. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακού Έργου «πρώην γραφειακών χώρων».
3. Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη «Χαράματος» και «πρώην γραφειακών χώρων».
4. Στατική Μελέτη «Χαράματος» & «πρώην γραφειακών χώρων».
5. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο.
6. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για το κτίριο «Χαράματος».
7. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για το κτίριο «πρώην γραφειακών χώρων».
8. Ενεργειακή Μελέτη «Χαράματος» και «πρώην γραφειακών χώρων» και λοιπών χώρων.
9. Φυτοτεχνική Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου.
Οι παραπάνω μελέτες αφορούν:
• Στην αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών μνημειακών χώρων της ευρύτερης περιοχής του Σκοπευτηρίου με εξειδικευμένη δράση αποκατάστασης και ανάδειξης του κτίσματος του «Χαράματος» και του κτιρίου «πρώην γραφειακών χώρων».
• Στην ανάδειξη των χώρων που περιβάλλουν το Μνημείο του Σκοπευτηρίου και το Μουσείο Εαμικής Εθνικής Αντίστασης.
• Στην τοποθέτηση μηχανολογικών συστημάτων και συστήματος φωτισμού στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου.
• Στη διαμόρφωση χώρου άθλησης, μεταξύ άλλων, με στίβο, στον χώρο όπου τώρα υφίσταται χωμάτινο αυτοσχέδιο γήπεδο και αναβάθμιση των υφισταμένων αθλητικών χώρων καλαθοσφαίρισης.
• Στη σήμανση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων επίσκεψης.
• Σε παρέμβαση αποτελεσματικής σύνδεσης των χώρων του Σκοπευτηρίου με άλλους χώρους του Δήμου Καισαριανής και τους όμορους Δήμους αναδεικνύοντας τον υπερτοπικό χαρακτήρα του ιστορικού αυτού χώρου.
• Στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.
Τέλος, την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη εκπόνησης της μελέτης και την παραλαβή της αναλαμβάνει ο Δήμος Καισαριανής.