Αξιολόγηση στο Δημόσιο

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τροπολογία για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης στο Δημόσιο κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η τροπολογία προβλέπει ότι η αξιολόγηση μπορεί να προχωρήσει με ή χωρίς τους υφισταμένους υπαλλήλους, αφενός και αφετέρου οι αξιολογητές  των υπαλλήλων δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύναται να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να προσπεραστούν οι υπάλληλοι που θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην απεργία  που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενώ η τελική ευθύνη μεταφέρεται στους προϊσταμένους- αξιολογητές, οι οποίοι αν δεν αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους, θα αποκλειστούν από τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προκηρύξεις για θέσεις ευθύνης που είναι σε εκκρεμότητα.
Ειδικότερα η τροπολογία δίνει περιθώριο 10 ημερών σε αξιολογητές και αξιολογούμενους για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που τους αναλογούν. Εάν ο αξιολογούμενος υπάλληλος δεν έχει προμηθευτεί και υποβάλλει στον πρώτο αξιολογητή την έκθεση (αυτό) αξιολόγησής του εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διαδικασία δεν αναστέλλεται αλλά η έκθεση συντάσσεται από τον πρώτο αξιολογητή χωρίς να υπάρξει η προβλεπόμενη συμβουλευτική συνέντευξη μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου για τη βελτίωσή του.
Ακολούθως η έκθεση παραδίδεται, εντός 10ημέρου, στον δεύτερο αξιολογητή, ο οποίος έχει το ίδιο χρονικό περιθώριο για να την συμπληρώσει στο σκέλος που τον αφορά και να την υποβάλλει στην οικεία Διεύθυνση της υπηρεσίας του. Εάν ο πρώτος αξιολογητής δεν συντάξει την έκθεση και πάλι η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση συντάσσεται απευθείας από τον δεύτερο αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός δεκαημέρου.
Το χρονοδιάγραμμα αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της ρύθμισης στο ΦΕΚ και η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα μήνα.
Για να συντομευθούν περαιτέρω οι διαδικασίες, με την συγκεκριμένη τροπολογία δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια των εντύπων αξιολόγησης από το Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν έντυπο που είναι προσαρτώμενο σε σχετική υπουργική απόφαση του 2016.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ».