Αξιολόγηση Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η ελάφρυνση του χρέους από την Ελλάδα, είναι η σημαντικότερη ενέργεια για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο William Murray του τμήματος επικοινωνιών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ακόμη τόνισε «Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι Ευρωπαίοι μας εταίροι πρέπει να δεσμευτούν και να ολοκληρώσουν μια συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους με τους Έλληνες. Αυτό είναι το σημαντικό.
Επίσης θεωρούμε ότι ο έλεγχος ακραίων καταστάσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αξιολόγηση της επάρκειας της τρέχουσας στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας και της διασφάλισης της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος. Πέρα από αυτό, είναι μια δοκιμή αντοχής που γίνεται από τις ευρωπαϊκές αρχές, όχι από εμάς.»