Αντισυνταγματική παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Αντισυνταγματική είναι σύμφωνα με το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η συνεχής παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Η υπόθεση θα κριθεί οριστικά από την Ολομέλεια του ΣτΕ, που εάν συνταχθεί με την άποψη του Β τμήματος, τότε χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις θα κλείσουν.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την συνταγματική αρχή της  αναλογικότητας. «Οι συνεχείς παρατάσεις αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου», τονίζουν οι σύμβουλοι, προσθέτοντας ότι «με νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από την λήξη είτε προ της αρχικής  παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής. Έτσι, ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κανόνας της 5ετούς παραγραφής δεν έχει πλέον καμία περίπτωση εφαρμογής, ενώ διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξεως της παραγραφής. Και αυτό, ανεξάρτητα από τον ισχυρισμό της Πολιτείας ότι υπάρχει συσσώρευση μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων και για τον λόγο αυτό επέρχονται συνεχείς παρατάσεις».