Αντισυνταγματικές διατάξεις πόθεν έσχες

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ορισμένες διατάξεις για την υποβολή πόθεν έσχες, ενώ έκρινε συνταγματική την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων. Οι σύμβουλοι σε έκτακτη συνεδρίαση, με την υπ αριθμόν 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας, έκριναν ότι είναι παράνομη η  υπουργική απόφαση που καθόριζε τον «τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και τον  ηλεκτρονικό τρόπο  υποβολής των δηλώσεων αυτών», ενώ αντισυνταγματικές έκρινε και πολλές διατάξεις.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η μη νομιμότητα της εν λόγω απόφασης των   υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών (1846οικ./13.10.2016) ανάγεται στο γεγονός ότι «δεν δημοσιεύθηκαν (δηλαδή δεν απέκτησαν νόμιμη υπόσταση) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της κανονιστικής ρύθμισης». Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική  τη διάταξη που προβλέπει για όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες την υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της απόφασης όλων των δικαστικών Ενώσεων.