Αντιδράσεις ΑμεΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κινητικά ανάπηροι και οι οικογένειές τους θέτει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος». Ζητά μεταξύ άλλων να μην γίνει μείωση συντάξεων στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και να προστατευθούν τα κάθε είδους επιδόματα για τους αναπήρους.
Στην επιστολή τονίζεται:
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», ιδρύθηκε στο Βόλο το 2009, αποτελεί το μοναδικό, αμιγώς, Σωματείο Κινητικά Αναπήρων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κινητικά αναπήρων και την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων αυτών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Χώρας.
Με δεδομένα ότι:
Α) Βιώνουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία πλήττει όλη την Ελληνική κοινωνία, πολύ δε περισσότερο τα άτομα με αναπηρίες και δει τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, το κόστος διαβίωσης των οποίων πλησιάζει στο τριπλάσιο αυτού των υπόλοιπων πολιτών.
Β) Η Ελληνική Πολιτεία ουδέποτε έσκυψε συγκροτημένα και με πρόγραμμα πάνω στα προβλήματα των Αναπήρων και άρα στην επίλυσή τους, ώστε να μπορεί να ασκήσει μία δίκαιη κοινωνικά πολιτική.
Γ) Η Ελληνική πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματός μας αλλά και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88/Α΄/11-04-2012).
Δ) Ότι τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σπασμωδικά, αλλά με την πλήρη γνώση τους και άρα τον σχεδιασμό συνολικής πολιτικής για την αναπηρία. Δηλαδή παραμένει ζητούμενο η διαμόρφωση ενός Εθνικού προγράμματος πολιτικής για την Αναπηρία, που θα δημιουργήσει δομές με διαρκή σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών, ώστε να θωρακιστούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε τομείς όπως η Υγεία, η Πρόνοια, η Εργασία, η Εκπαίδευση, η Προσβασιμότητα κ.ά.
Ε) Δυστυχώς τα Μνημόνια και οι οριζόντιες πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, έχουν θέσει στο περιθώριο τον ανθρώπινο παράγοντα και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύομε, ως πολίτες αυτής της χώρας, απαιτούνται αποφάσεις, που θα κάνουν τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, πιο φιλικές, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία προστατεύοντάς τα από την περαιτέρω φτωχοποίηση.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ενόψει της νέας συμφωνίας και το επικείμενο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς και της οριστικοποίησης των νέων μέτρων και αντιμέτρων που θα ληφθούν από την κυβέρνησή σας, ζητάμε την προσωπική σας δέσμευση ότι θα προστατευτούν οι ελάχιστες ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τα άτομα με κινητική αναπηρία και τις οικογένειες τους.
Σας παραθέτουμε τα κυριότερα προβλήματα των Κινητικά Αναπήρων και διεκδικούμε τα κάτωθι:
Καμία μείωση συντάξεων στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω:
Τονίζουμε ότι για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης έχουν γίνει μεγάλες μειώσεις επικουρικών συντάξεων (35% έως και 55%) με βάση το άρθρο 96 του ν. 4387/16 στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία. Η περικοπή των επικουρικών συντάξεων στα άτομα αυτά, αφενός είναι μεγάλη αδικία και αφετέρου τους δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης.
Ζητάμε την επαναφορά διατάξεων ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄):
Κρίνεται απολύτως απαραίτητο λοιπόν να επανέλθουν οι διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), με τις οποίες εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις του μερίσματος τους (Μ.Τ.Π.Υ.), οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ Α’ 68) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α’ 165).
Κατάργηση της άδικης διάταξης του άρθρου 14 του ν.4387/16:
Το άρθρο 14 του ν.4387/16 ΦΕΚ85/Α΄/12-05-2016 «Αναπροσαρμογή συντάξεων − προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» που αφορά τον επανυπολογισμό και την προσωπική διαφορά, πρέπει να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί. Να μην πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων των ατόμων με αναπηρία και εάν αυτό γίνει ζητάμε να μην υπάρξει περικοπή της προσωπικής διαφοράς που θα προκύψει στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις στα άτομα με αναπηρία.
Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 10, «προσαύξηση σύνταξης», για τους κινητικά ανάπηρους που πάσχουν από τετραπληγία και μόνο, απαιτείται παρέμβαση, ώστε να τους χορηγηθεί πλέον του εξωϊδρυματικού και το επίδομα ετέρου προσώπου, προκειμένου να καλύψουν το υπέρογκο κόστος της ανάγκης βοήθειας και συμπαράστασης, επί 24ώρου βάσεως.
Αν δεν το δικαιούνται αυτό οι μη αυτοεξυπηρετούμενοι τετραπληγικοί αυτής της χώρας, ποιοι είναι τελικά οι δικαιούχοι του;
Σύμφωνα με τον ν.4111/13, άρθρο 1, εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις των κύριων συντάξεων του δευτέρου μνημονίου, όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, του δημοσίου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ίδιου νόμου, στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρέθηκαν των μειώσεων μόνο οι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος και όχι όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω. Αυτό είναι άδικο.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των συνταξιούχων αναπηρίας και γήρατος μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Συμπερασματικά για τις μειώσεις των συντάξεων ΑμεΑ:
Σε ότι αφορά τις μειώσεις συντάξεων των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία, υπάρχει πολύ υψηλότερο κόστος διαβίωσης των ατόμων αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η Ελληνική πολιτεία διαχρονικά, προσπαθεί τεχνηέντως να μην προσδιορίζει το κόστος αυτό, το οποίο ωστόσο υπολογίζεται Πανευρωπαϊκά στο τριπλάσιο αυτού των υπολοίπων συμπολιτών μας.
Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού και την κατάργηση της διάταξης των άρθρων 7 και 27 του ν.4387/2016, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Για εμάς η διάταξη αυτή κρίνεται αντισυνταγματική, η οποία παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης.
Υπάρχει άμεση ανάγκη προστασίας από την Πολιτεία, των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας όπως: (εξωϊδρυματικό, επίδομα κίνησης, επίδομα βαριάς αναπηρίας, προνοιακά επιδόματα κ.ά).
Τονίζουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα αποτελούν τη μοναδική ασπίδα προστασίας των ΑμεΑ και δίνονται λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία, σε αντιστάθμισμα του πολύ υψηλότερου κόστους διαβίωσης των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού. Αυτό το κόστος είναι γνωστό ότι γίνεται δυσβάστακτο για τα άτομα με κινητική αναπηρία, αφού σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Επίσης για τους ανωτέρω λόγους τα αναπηρικά επιδόματα πρέπει να ορισθούν ως ακατάσχετα επειδή δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα προς φορολόγηση.
Με δεδομένη την δεινή οικονομική κατάσταση του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία περικοπή στο ΕΚΑΣ σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και μετά το 2019.
Θέση μας είναι η διάταξη να επεκταθεί και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Κατοχύρωση των προκηρύξεων θέσεων εργασίας για ΑΜΕΑ μέσω ΑΣΕΠ σε ποσοστό 15% (Ν4440/2016 άρθρο 25): Ζητάμε την επέκταση της εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 25 του ν.4440/2016 στη γενική και ειδική εκπαίδευση για την πρόσληψη μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών με κινητική αναπηρία.
Είναι μια έμπρακτη στήριξη του αγώνα που δίνουν τα Άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους καθημερινά, αλλά και ως μια διαρκής υπόμνηση προς την κοινωνία, πως δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Η κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ. ΔΥΓ3 (α) οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012), που αφορά την παροχή φαρμάκων για την πάθησή τους χωρίς συμμετοχή στους βαριά κινητικά αναπήρους με ποσοστό 80% και άνω, προσδοκούμε να επεκταθεί και στους έχοντες κινητική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.
Στο άρθρο 3 του ΕΚΠΥ, «Υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι», αναφέρεται ότι: «Εντάσσονται ως δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τον (ν.4270/14 άρθρο 182- ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014), αλλά όχι υγειονομικού υλικού, οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν τα δικαιούνται από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης».
Σας πληροφορούμε ότι για τους Παρα–τετραπληγικούς, με ορθοκυστικές διαταραχές (π.χ. νευρογενή κύστη), είναι απολύτως απαραίτητο να τους παρέχεται υγειονομικό υλικό διαχείρισης κύστης όπως διαλείποντες καθετήρες, γιατί αλλιώς δεν επιβιώνουν.
Άρα είναι εξίσου απαραίτητο με μια φαρμακευτική αγωγή, να υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τους έχοντες Παρα-τετραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.
Πάγιο αίτημά μας αποτελεί ο μηδενικός ή ο μειωμένος ΦΠΑ στα ορθοπεδικά είδη όπως, ορθωτικά μηχανήματα, νάρθηκες, αναπηρικά αμαξίδια, τεχνητά μέλη και άλλα βοηθήματα. Αυτό θα βοηθούσε στο μέγιστο βαθμό τις παροχές στους κινητικά αναπήρους, καθώς είναι απαραίτητα για την βοήθεια και την κοινωνικοποίησή τους και θα έδινε παράλληλα μεγάλη ανάσα στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων.
Σε ότι αφορά τον ΕΝΦΙΑ διεκδικούμε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, όπως την πλήρη απαλλαγή για την πρώτη κατοικία στα άτομα με ποσοστό κινητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και την θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας στα άτομα με αναπηρία.
Επιβάλλεται η διατήρηση των φοροαπαλλαγών σε μισθωτούς και συνταξιούχους ΑμεΑ με ποσοστό κινητικής αναπηρίας από 67% και άνω και βαριάς κινητικής αναπηρίας 80% και άνω. Όπως γνωρίζεται έχει γίνει σημαντική μείωση των εισοδημάτων των ανωτέρω ευπαθών ομάδων, λόγω της μεγάλης μείωσης των επικουρικών συντάξεων.
Κρίνεται αναγκαίο να γίνει ευνοϊκότερη η φορολογική μεταχείριση των ΑμεΑ με ποσοστό κινητικής αναπηρίας από 67% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα με μόνο στόχο την επιβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές στην πλειοψηφία τους λειτουργούν ως ατομικές.
(π.χ. Περίπτερα – Μίνι Μάρκετ – Πρακτορεία ΟΠΑΠ κλπ.)
Προτείνουμε λοιπόν και ζητάμε, τα εισοδήματα των ανωτέρω ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών ΑμεΑ, να φορολογούνται όπως φορολογούνται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, δηλαδή να ισχύει και σε αυτούς το αφορολόγητο. Επιπροσθέτως προτείνουμε και ζητάμε την κατάργηση ή έστω τη δραστική μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Θεωρώντας ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλα τα ως άνω δίκαια αιτήματά μας και θα ενεργήσετε άμεσα για την προστασία των ατόμων με κινητική αναπηρία, κρίνεται επιβεβλημένη η συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ο.Κ.Α. με εσάς και τους συνεργάτες σας, προκειμένου οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των κινητικά αναπήρων να σας εκθέσουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επίλυσή τους.
Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) και οι υπόλοιποι φορείς μέλη της είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν με κάθε πρόσφορο μέσο για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με κινητική αναπηρία να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα.