Ανταλλαγές ερευνητικού δυναμικού Ελλάδας -Ισραήλ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ σε τομείς Βασικής Έρευνας, ανταλλαγές ερευνητικού δυναμικού καθώς και προώθηση ερευνητικών προϊόντων  υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και τον Υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ Ofir Akunis, στο πλαίσιο του 3ου Ανώτατου Συμβουλίου Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ.
Επιπλέον συζητήθηκε η αδελφοποίηση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων μέσω του οποίου θα είναι εφικτή πέρα των συνήθων ανταλλαγών η από κοινού πρόσβαση σε επιστημονικό εξοπλισμό και ερευνητικές υποδομές των δύο χωρών καθώς και η αμοιβαία εξοικείωση των ερευνητών με υψηλή τεχνολογία  με απώτερο στόχο την ίδρυση κοινών μονάδων σε Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς.
Επιπρόσθετα στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας του Ισραήλ Εli Kohen, ο κ. Φωτάκης συζήτησε την έναρξη της πιλοτικής πρωτοβουλίας για τη φιλοξενία και επιμόρφωση ενός αριθμού Ελλήνων φοιτητών σε καινοτόμες ισραηλινές επιχειρήσεις  με την προοπτική να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα με την δημιουργία start-ups επιχειρήσεων.
Επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες  η μέχρι σήμερα επιτυχής συνεργασία των δύο χωρών στην ανάπτυξη προϊόντων και προτάθηκε η μέγιστη αξιοποίηση των Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα για ανάπτυξη ευρέως φάσματος προϊόντων όπως φαρμακευτικά, τεχνολογικός εξοπλισμός κλπ.
Για την επισφράγιση της συνεργασίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης υπέγραψε κοινά ανακοινωθέντα με τους κυρίους Ofir Akunis, Υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας και Εli Kohen, Υπουργό Οικονομίας του Ισραήλ.