Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται με την νέα τροπολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή, την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017.
Ειδικότερα επισημαίνεται:
–  Άμεσα για 48 ώρες εφόσον από τον επιτόπιο μερικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων των δέκα παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό ή εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ
– Αμελλητί για 96 ώρες εάν, εντός του ίδιου φορολογικού έτους που διαπιστώθηκε η ανωτέρω παράβαση, διαπιστωθεί εκ νέου μετά από επίσης μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου
– Αμελλητί για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο επιτόπιο μερικό έλεγχο των ανωτέρω παραβάσεων εντός δυο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου
Σε περίπτωση παρεμπόδισης του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή με απειλές κατά των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο προβλέπεται, όπως ισχύει και σήμερα, η αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος, καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις του.
Σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται με πράξη της ΑΑΔΕ κάθε φορά επιπλέον αναστολή της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 10 ημέρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail