Αναστολή λειτουργίας Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ), η οποία ίσχυε από το 2003, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, που δημοσιεύτηκε  σε ΦΕΚ (Β΄ 4745).
Η αρμόδια πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, που βρέθηκε στον τελευταίο έλεγχο, όπως αυτή προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του 2000 για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ), εισηγήθηκε την αναστολή της λειτουργίας λόγω της πραγματικής, όπως διαφάνηκε από τις αυτοψίες, αδυναμίας του ΕΚΠΑΖ:
• να παρέχει έργο περίθαλψης
• να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις
• να φροντίζει για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ειδών που φιλοξενούνται
• να παρέχει υδροδότηση και ηλεκτρικό ρεύμα στις εγκαταστάσεις.
Επιπλέον λόγους αποτελούν:
• η μη τήρηση των όρων που τίθενται στην απόφαση του 2000 (ΦΕΚ Β΄223) για τα κριτήρια και τις διαδικασίες αναγνώρισης και εποπτείας των ΚΕΠΕΑΠ
• η μη τήρηση των Υγειονομικών διατάξεων
• η λήξη του χρησιδανείου που είχε δοθεί από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρήση του κτηρίου εγκατάστασης του ΕΚΠΑΖ και η μη ανανέωσή του
Στην απόφαση του κ. Φάμελλου ορίζεται, επίσης, περίοδος έξι (6) μηνών κατά την οποία το σύνολο των φιλοξενούμενων ειδών της πανίδας θα πρέπει να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας ή να απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον. Ήδη το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πειραιά για τον ορισμό ως μεσεγγυούχων για τα ζώα αρμόδιων δημόσιων φορέων με αντικείμενο εργασίας την άγρια πανίδα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail