Αναστολή βόσκησης βοσκοτόπων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισοδηματικές ενισχύσεις έως 8 ευρώ ανά στρέμμα βοσκότοπου θα λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι που μετακινούν το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου σε ορεινά βοσκοτόπια για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες το χρόνο.
Το ύψος του πριµ ορίζεται ανά περιφέρεια και θα χορηγείται ετησίως για 5 χρόνια.
Παράλληλα, οι µη μετακινούμενοι θα πριµοδοτούνται για την αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου.