Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην αναπροσαρμογή των καταθετικών επιτοκίων προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς με επιλεγμένα μισθοδοτικά της προϊόντα. Η μείωση στο σύνολο των μισθοδοτικών λογαριασμών ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 0,08% (8 μονάδες βάσης).
Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των υπόλοιπων λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων και αποταμιευτικών, παραμένουν αμετάβλητα.
Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail