Ανακατασκευή Λιμένα Ύδρας

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε η «Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο τον λιμένα της Ν. Ύδρας» προϋπολογισμού  287.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στόχος της Π.Ε. Νήσων και του Δήμου είναι να ολοκληρωθεί το έργο κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου όπου η χρήση του είναι σχετικά περιορισμένη.