Ανακατασκευή Λιμένα Πόρου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε η «Ανακατασκευή του δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου» προϋπολογισμού  800.000 ευρώ  συν ΦΠΑ, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στόχος της Π.Ε. Νήσων είναι το έργο να ξεκινήσει αμέσως με το Νέο Έτος και να ολοκληρωθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail