Ανακαίνιση Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Την Κυριακή 23 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Παιδόπολη «Αγία Σοφία», το οποίο ανακαινίστηκε αξιοποιώντας την χρηματική δωρεά των στελεχών της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα EUstaff4Refugees.
Ειδικότερα η χρηματική ενίσχυση αξιοποιήθηκε για την επέκταση των υπηρεσιών και των δράσεων του Κέντρου Φιλοξενίας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (ανακαίνιση κτιριακών υποδομών, αγορά εξοπλισμού και ενίσχυση του Κέντρου με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό), σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η καθημερινότητα της πλέον ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.