Αναβολή εκδίκασης πληρωμής ενταλμάτων Συμβασιούχων

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Δεν εκδικάστηκε στο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρωτόδικο Δικαστήριο) η τύχη των Συμβασιούχων Υπαλλήλων την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017.
Η συζήτηση προσδιορίστηκε για Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.
Επίτροποι σε όλη την χώρα περιμένουν την εκδίκαση της απόφασης για να πράξουν ανάλογα με τα εντάλματα πληρωμής.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα θα υπογραφούν τα εκκρεμή εντάλματα πληρωμής.