Αναβάθμιση τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου στην Άνδρο

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Ένα έργο πνοής για το νησί της Άνδρου, που αφορά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταφυγίου του Μπατσίου, δρομολογείται το επόμενο διάστημα. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Άνδρου, το  έργο εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου, από το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί.
Όπως σημειώνει ο Δήμος Άνδρου, η υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου για την προστασία και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου του Μπατσίου αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο και επιδίωξη της δημοτικής αρχής. Στο πρόγραμμα των εργασιών συμπεριλαμβάνεται και η ακτομηχανική μελέτη-πρόταση για την αποκατάσταση της παραλίας του Μπατσίου.
Συγκεκριμένα, σχετικά με τις λιμενικές υποδομές, αναμένεται να γίνει προσθήκη πλωτής εξέδρας, η τοποθέτηση της οποίας θα συνδράμει στην ενίσχυση του τουρισμού, όπως και η προστασία και η ανάδειξη του λιμανιού σε χώρο κρουαζιέρας, υδατοδρομίου και μαρίνας (60 θέσεων). Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες λιθορριπής, ο βραχισμός για τη θωράκιση του λιμανιού, η ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας και η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security).
Να σημειωθεί ότι το λιμάνι του Μπατσίου είναι το μοναδικό που ανήκει στον Δήμο Άνδρου και όχι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Όσον αφορά τον οικισμό, η παρούσα δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των υποδομών του καταφυγίου του Μπατσίου, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί την «εικόνα» της Άνδρου σε τουριστικό επίπεδο.