Αναβάθμιση ελληνικών καλυμμένων ομολογιών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των προγραμμάτων καλυμμένων (με στεγαστικά δάνεια) ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank προχώρησε ο οίκος Fitch.
Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος προχώρησε στις εξής κινήσεις:
– Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» προηγουμένως, την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολογιών της Alpha Bank (σταθερό outlook)
– Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» προηγουμένως, την αξιολόγηση του «προγράμματος 1» των καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας (θετικό outlook)
– Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» προηγουμένως, την αξιολόγηση του «προγράμματος 2» των καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας (θετικό outlook)
– Αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» προηγουμένως, την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζα Πειραιώς (θετικό outlook)
Οι παραπάνω αναβαθμίσεις συνιστούν απόρροια της πρόσφατης αναθεώρησης της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «Β-» από «CCC» προηγουμένως.