Αναβάθμιση Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα, σε «Β» από «B-»  ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και τη θετική προοπτική (outlook).
Η S&P σημειώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει μία ακόμη αναβάθμιση αν η Ελλάδα, κατά την έξοδό της από το τρίτο πρόγραμμα, είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα για την «προχρηματοδότηση» των δανειακών της υποχρεώσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail