Αναβάθμιση διμερών ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας- Ιράν

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Πρώτη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Ιράν επί θεμάτων Θαλασσίων Μεταφορών και Λιμένων, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο,  με αντικείμενο την επεξεργασία Διμερών Συμφωνιών. Οι τομείς των συμφωνιών είναι (α) οι Θαλάσσιες Μεταφορές, (β) η αμοιβαία αναγνώριση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW ‘78 και (γ) Μνημόνια Κατανόησης για τη συνεργασία μεταξύ Ιρανικών και Ελληνικών Λιμένων.