Ανάκληση Πρόσκληση για «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την ανάκληση της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για συμμετοχή των ΟΤΑ στο  πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και την αναπροσαρμογή των όρων της  ζητά η ΚΕΔΕ, ενώ καταγγέλλει ως απαράδεκτο το αποκλεισμό της πλειοψηφίας των δήμων από αυτό.
Ειδικότερα, το  Πράσινο Ταμείο με την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου, καλεί τους δήμους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής υπό την προϋπόθεση όμως να έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ.
«Ουσιαστικά η σχετική πρόσκληση αποκλείει την πλειονότητα των δήμων της χώρας καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε ΟΤΑ που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των δήμων της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων  των μικρών, ορεινών, και απομακρυσμένων  Δήμων» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.
Ενώ με αφορμή αυτήν την εξέλιξη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι «οι δράσεις της αστικής αναζωογόνησης αφορούν όλους τους δήμους και όχι μόνο αυτούς που πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης ενός οικισμού άνω των 5 χιλ. κατοίκων. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ καλεί τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και το εποπτεύον υπουργείο  να ανακαλέσουν την εκδοθείσα Πρόσκληση και να  αναπροσαρμόσουν τους όρους της, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από τη διαδικασία υποβολής προτάσεων της πλειοψηφίας των Δήμων».
Η ΚΕΔΕ, υπογραμμίζει ακόμη ότι  «έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου να υπάρξει επιτέλους τυπική συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού και Πράσινου Ταμείου. Με το τρόπο αυτό θα μπορούσε να υπάρξει σωστή διάγνωση των αναγκών και να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες των Δήμων αναφορικά με τις προσκλήσεις που εκδίδονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δράσεων που χρηματοδοτούνται».
Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την πρόσκληση η συνολική  του διάρκεια είναι διετής και αφορά την περίοδο 2017 – 2018. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, η πρώτη εντός του 2017 και η δεύτερη εντός του πρώτου τετραμήνου του 2018. Να σημειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος δήμος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία από τις δύο προσκλήσεις.
Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» . Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις σύνθετων αστικών αναπλάσεων, για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και δράσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών της δημοτικής ενότητας.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, όπως είναι η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων, πεζοδρομίων και σχολικών κτιρίων. Οι παραπάνω δράσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.