Ανάθεση μελέτης στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την εκπόνηση μελέτης, σχετικά με τις αναπτυξιακές επιδράσεις των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα και την εξειδίκευσή τους για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, μετά την αύξηση της ταχύτητας και του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανέθεσε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Τη μελέτη θα εκπονήσει η επιστημονική επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Η γνωμοδότηση του ΟΕΕ για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα, εντάσσεται στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου.
Η Πολιτεία έχει αναθέσει και στο παρελθόν την εκπόνηση μελετών στο ΟΕΕ, όπως η εκπόνηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (έργο, το οποίο έγινε νόμος του Κράτους και εφαρμόζεται από το 2002 υποχρεωτικά σε όλα τα ΝΠΔΔ).