Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, υπογράφηκε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου η απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστα Στρατή.
Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού αφορούν κατά κύριο λόγο οικονομικά και οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) Την εποπτεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), που συλλέγει τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων της χώρας και υποστηρίζει χρηματοδοτικά το ΥΠΠΟΑ. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της εποπτείας του ΤΑΠ, ο Υφυπουργός αναλαμβάνει, από κοινού με την Υπουργό, αρμοδιότητα και επί Τμημάτων του Υπουργείου που είναι αναγκαία για τη χάραξη ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων πολιτικών για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΤΑΠ (τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων και τελών, απαλλοτριώσεις κλπ).
β) Την εποπτεία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠΥΠΠΟ) και το τμήμα Εποπτείας και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου.
γ) Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών, από κοινού με την Υπουργό, πλην της έκδοσης αποφάσεων επιχορήγησης, η οποία ασκείται  αποκλειστικά  από την Υπουργό. Η εν λόγω αρμοδιότητα αφορά τους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, καθώς και το πλαίσιο των πολιτιστικών χορηγιών.
δ) Παράλληλα, την εποπτεία και το συντονισμό της έκδοσης ή τροποποίησης των οργανισμών όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.
Επίσης ο Υφυπουργός αναλαμβάνει, από κοινού με την Υπουργό, τη Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, για τη συνδρομή στη χάραξη εθνικής πολιτικής βιβλίου και ανάγνωσης.
Τέλος, στον Υφυπουργό ανατίθεται ο συντονισμός της εθνικής συμμετοχής στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και ειδικότερα για τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021».