Αμετάβλητος δανεισμός επιχειρήσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα το τέταρτο τρίμηνο του 2017 (καθαρό ποσοστό τραπεζών αναφοράς 0% % κατά το προηγούμενο τρίμηνο), σύμφωνα με τις προσδοκίες του προηγούμενου κύκλου της έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Αντίθετα, τα επιτόκια χορηγήσεων προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας συνέχισαν να μειώνονται (καθαρό ποσοστό τραπεζών αναφοράς στο -6%, μετά από -11% το προηγούμενο τρίμηνο), με ρυθμό υψηλότερο από τον αναμενόμενο από τον προηγούμενο κύκλο έρευνας.
Τα πιστωτικά πρότυπα για τις καταναλωτικές πιστώσεις και τα λοιπά δάνεια προς τα νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα (-1%, μετά το -4%), παρά τις χαλαρές προσδοκίες στον προηγούμενο γύρο. Στα τρία τμήματα, η ανταγωνιστική πίεση και οι αντιλήψεις των τραπεζών σχετικά με τον κίνδυνο είχαν μια χαλαρή επίδραση στα πιστωτικά πρότυπα, ενώ οι επιπτώσεις της ανοχής κινδύνου των τραπεζών και του κόστους των κεφαλαίων και των περιορισμών του ισολογισμού ήταν σε γενικές γραμμές ουδέτερες. Για το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι τράπεζες αναμένουν καθαρή χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων και στα τρία τμήματα (δάνεια προς επιχειρήσεις: -4%, στεγαστικά δάνεια: -10%, καταναλωτική πίστη: -7%).
Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις των τραπεζών (δηλαδή οι πραγματικοί όροι και οι προϋποθέσεις των τραπεζών που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση δανείου) για νέα δάνεια συνέχισαν να διευκολύνουν τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και τα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας και συνέχισαν να οδηγούνται από τη μείωση των περιθωρίων δάνεια. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι όσον αφορά την καταναλωτική πίστη και τους άλλους δανεισμούς προς τα νοικοκυριά. Σε αυτό το τμήμα, τα περιθώρια των μέσων δανείων συνέχισαν να μειώνονται, ενώ τα περιθώρια για τα πιο επικίνδυνα δάνεια διευρύνθηκαν ελαφρά.
Η καθαρή ζήτηση εξακολούθησε να αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες δανείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Η αύξηση της ζήτησης για δάνεια προς επιχειρήσεις προήλθε κυρίως από τις σταθερές επενδύσεις, το γενικό επίπεδο των επιτοκίων, τα αποθέματα και το κεφάλαιο κίνησης και τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να οφείλεται κυρίως στο χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και στις ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς ακινήτων, καθώς και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι δαπάνες για διαρκή αγαθά, το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέχισαν να συμβάλλουν θετικά στην καθαρή ζήτηση καταναλωτικής πίστης.
Το BLS, το οποίο διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Ιανουαρίου 2018 αφορούν τις αλλαγές στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 και τις προσδοκίες για μεταβολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το BLS του Ιανουαρίου 2018 διεξήχθη μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 2017 και 2 Ιανουαρίου 2018. Με 143 τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα, το ποσοστό απάντησης ήταν 100%.»