Αμετάβλητα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δάνεια

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τα πιστωτικά πρότυπα – δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης δανείων – για δάνεια προς επιχειρήσεις παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα (με καθαρό ποσοστό -1%) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών δανείων (BLS) του Απριλίου 2019, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται “Αυτό ήταν κάπως πιο ευνοϊκό από το αναμενόμενο από τις τράπεζες στον προηγούμενο γύρο έρευνας. Τα πιστωτικά πρότυπα για τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριάμειώθηκαν (με καθαρό ποσοστό 3%, έναντι -1% στον προηγούμενο κύκλο) και τα πιστωτικά πρότυπα για τις καταναλωτικές πιστώσεις και τα άλλα δάνεια προς τα νοικοκυριάσυνέχισε να σφίγγει ελαφρώς (με καθαρό ποσοστό 2%, αμετάβλητο από τον προηγούμενο γύρο). Το κόστος κεφαλαίων των τραπεζών και οι περιορισμοί στο ισοζύγιο συνέβαλαν στη σύσφιξη των πιστωτικών προτύπων σε όλες τις κατηγορίες δανείων, ενώ οι ανταγωνιστικές πιέσεις συνέχισαν να συμβάλλουν στη χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων. Οι αντιλήψεις κινδύνου είχαν μικτό αντίκτυπο, ενώ η ανοχή των κινδύνων των τραπεζών είχε συνολικά ουδέτερο αντίκτυπο. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι τράπεζες αναμένουν να χαλαρώσουν τα πιστωτικά πρότυπα για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και την καταναλωτική πίστη και μια περαιτέρω αυστηρότερη πιστοληπτική αξιολόγηση των στεγαστικών δανείων.

Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις των τραπεζών – δηλαδή οι πραγματικοί όροι και οι συνθήκες που συμφωνήθηκαν στις συμβάσεις δανείων – για τα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερή το πρώτο τρίμηνο του 2019, αφού αυξήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με την αναμενόμενη συγκράτηση της ζήτησης των τραπεζών κατά τον προηγούμενο γύρο έρευνας. Υποστηρίχθηκε από το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και από τις πάγιες επενδύσεις, καθώς και σε μικρότερο βαθμό από τα αποθέματα και το κεφάλαιο κίνησης, τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και την αναχρηματοδότηση / αναδιάρθρωση του χρέους. Καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνειασυνέχισαν να αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω του χαμηλού γενικού επιπέδου των επιτοκίων, ενώ οι ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς κατοικίας και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέβαλαν λιγότερο από τα προηγούμενα τρίμηνα. Επιπλέον, το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και των χρηματοδοτικών αναγκών για δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά συνέβαλαν στη μικρή καθαρή αύξηση της ζήτησης για καταναλωτική πίστη και άλλους δανεισμούς προς τα νοικοκυριά .

Όσον αφορά τον αντίκτυπο του προγράμματος αγοράς ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η ΑΗΠ συνέχισε να επηρεάζει θετικά τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους κατά τα τελευταία έξι η οποία περιελάμβανε τις αγορές καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ευρωσυστήματος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Επιπλέον, η ΕΑΠ είχε μια χαλαρή επίδραση στους όρους και τις συνθήκες πίστωσης των τραπεζών και θετικό αντίκτυπο στον όγκο δανεισμού τους κατά τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με τις τράπεζες παροχής στοιχείων. Οι τράπεζες αναμένουν ότι ο ευνοϊκός αυτός αντίκτυπος στα τραπεζικά δάνεια θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους έξι μήνες. Επιπλέον, ενώ το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (DFR) επηρέασε αρνητικά τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, οι τράπεζες συνέχισαν να υποδεικνύουν θετικό αντίκτυπο του αρνητικού DFR στους όγκους δανεισμού τους.

Η έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις, η οποία διενεργείται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Απριλίου 2019 αφορούν μεταβολές που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 και αναμενόμενες μεταβολές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ο κύκλος της έρευνας για τον Απρίλιο του 2019 διεξήχθη μεταξύ 4 και 19 Μαρτίου 2019. Συνολικά 144 τράπεζες συμμετείχαν σε αυτό το γύρο, με ποσοστό ανταπόκρισης 100%.”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail