Αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Αλλάζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 από ώρα 07:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, κατά μήκος της οδού Ομ. Σκυλίτση, στο τμήμα της από το ύψος της Πλ. Ιπποδαμείας έως την οδό 34ου Συντ. Πεζικού. Ειδικότερα:
Α΄ ΦΑΣΗ (από 27-04-2017 έως 28-05-2017):
•        Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο (2) αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας.
–        Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Ομ. Σκυλίτση.
Β΄ ΦΑΣΗ (από 29-05-2017 έως 23-07-2017):
•        Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο (2) δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.
–        Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Ομ. Σκυλίτση.
•        Ειδικά κατά το χρονικό διάστημα από 08-05-2017 έως 23-07-2017 και κατά τις ώρες 23:00-06:00, θα πραγματοποιείται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο ως άνω τμήμα της οδού Ομ. Σκυλίτση.
Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν τις κατωτέρω εναλλακτικές διαδρομές:
•        Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα:
–        Ακτή Μιαούλη – 2ας Μεραρχίας – Ακτή Μουτσοπούλου – Γρ. Λαμπράκη – Τζαβέλα
–        Ακτή Μιαούλη – 2ας Μεραρχίας – Ακτή Μουτσοπούλου – Γρ. Λαμπράκη – Πειραιώς
–        Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως – Καρ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη – Τζαβέλα
–        Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως – Καρ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη – Πειραιώς
–        Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως – Ευαγγελιστρίας – Ηρ. Πολυτεχνείου – Καρ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη – Τζαβέλα
–        Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως – Ευαγγελιστρίας – Ηρ. Πολυτεχνείου – Καρ. Δημητρίου – Γρ. Λαμπράκη – Πειραιώς
–        Ακτή Κονδύλη – Κόνωνος – Αθηνών – Πειραιώς
•        Φορτηγά και Λεωφορεία οχήματα:
–        Ακτή Μιαούλη – Κόνωνος – Αθηνών – Πειραιώς
–        Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως – Αθηνών – Πειραιώς