Αδύνατη δημοπράτηση έργων στα νησιά»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί η ΕΝΠΕ μετά από εισήγηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χρ. Καλογήρου.
Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κρίνει επιβεβλημένη η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) καθώς όπως ισχύει σήμερα καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη δημοπράτηση έργων ιδίως στα νησιά.
«Από τη μία δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και από την άλλη είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν δημοπρατήσεις, ούτε καν σε έργα ΕΣΠΑ», επισήμανε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ η Υπεύθυνη Οικονομικών – Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου και εξήγησε:
«Τα νησιά έχουν ανάγκη από πολλά και μικρού μεγέθους έργα (σε σύγκριση με την Ηπειρωτική Χώρα) που είναι απαραίτητα για την άρση της απομόνωσης και τη συγκράτηση των πληθυσμών. Μεγαλύτερες οι ανάγκες σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου το μεταναστευτικό συσσωρεύει πρόσθετα προβλήματα. Ευκαιρία υλοποίησης έργων εμφανίζεται πέρα από το ΕΣΠΑ και από το Εθνικό Σκέλος μέσω του Προγράμματος Ειδικού Σκοπού και των Ο.Χ.Ε.
Οι Αναθέτουσες αρχές – Υπηρεσίες όπως κατ επανάληψη έχει τονισθεί είναι ελλιπέστατα στελεχωμένες σε Τεχνικό Προσωπικό. Η δημοπράτηση έργων απαιτεί στην καλύτερη των περιπτώσεων (έργα κάτω του € 1.000.000,00) έξι τεχνικούς (τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη).
Η παράλληλη απαίτηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017) για τη μη συμμετοχή υπαλλήλων στην κλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου πριν παρέλθει τρίμηνο από την προηγούμενη κλήρωση, οδηγεί με βεβαιότητα στην αδυναμία υλοποίησης έργων.
Άλλωστε και η συμμετοχή στον διαγωνισμό και υπαλλήλων από άλλους Φορείς της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας έχει αθροιστικά ακριβώς το ίδιο πενιχρό αποτέλεσμα σε ότι αφορά τον αριθμό των διαγωνισμών και στην παραγωγή έργων. Πρόκειται στην ουσία για αναδιανομή της ίδιας στελεχιακής ένδειας.
Χειρότερη βέβαια είναι η κατάσταση όπου σε νησί – Περιφερειακή Ενότητα υπάρχει μόνο ο υποστελεχωμένος Δήμος χωρίς άλλη Αναθέτουσα Αρχή στην ίδια Π. Ε».
Μετά από εισήγηση της κας Καλογήρου, το ΔΣ της ΕΝΠΕ αποφάσισε να αποστείλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπόμνημα προτείνοντας για την άρση των προαναφερόμενων προβλημάτων στο τέλος της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 5.4 του άρθρου 5 της ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017) να προστεθεί το εξής εδάφιο: «Ειδικά για τις περιπτώσεις Αναθετουσών Αρχών του νησιωτικού χώρου, ο χρόνος αυτός περιορίζεται σε ένα μήνα».