Αδειδότηση ραδιοφωνικών-τηλεοπτικών υπηρεσιών

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017 στη Βουλή και αφορά α) Ρύθμιση θεμάτων εκλογής και θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και β) Κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης, την αδειοδότηση για τη παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κ.λπ. διευκρινίζεται ότι:
Με την παράγραφο στ.) του πρώτου άρθρου της τροπολογίας (σελ. 18), στο άρθρο 56 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4339/2015 προστίθεται μία επί πλέον παράγραφος που προβλέπει ότι για τους ήδη υπηρετούντες σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού, οι οποίοι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 συμπληρώνουν τέσσερα συνεχόμενα έτη σε αυτά  ή οκτώ χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό, ότι παραμένουν στη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους και όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2018.
Συνεπώς καμία άλλη αλλαγή δεν επέρχεται στο συγκεκριμένο άρθρο όπως λανθασμένα αναπαράγεται στο διαδίκτυο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail