Αίτηση επιδότησης τουρισμού νήσου Λέσβου

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ είναι ήδη διαθέσιμη η αίτηση επιδότησης εισιτηρίου για όσους επιλέξουν να κάνουν διακοπές στην Λέσβο με τα δελτία Κοινωνικού Τουρισμού της Αγροτικής Εστίας. Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος που υλοποιεί φέτος για την Λέσβο, ο ΛΑΕ/ΟΓΑ επιδοτεί το κόστος μετακίνησης των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού από άλλες περιοχές της χώρας προς την Λέσβο, με 50 ευρώ για κάθε άτομο που καταβάλει ολόκληρο εισιτήριο και με 25 ευρώ για τα άτομα που καταβάλουν μειωμένο εισιτήριο. Η απόδοση της επιδότησης μετακίνησης στον δικαιούχο θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης, υπόδειγμά της οποίας μπορεί να εκτυπωθεί από τον σύνδεσμ : apps.ogaservices.gr/agrotiki_estia/aitisi_epid_ticket_lae.pdf. Η ίδια αίτηση μπορεί να ανασυρθεί και από την διαδρομή www. oga.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Αγροτική Εστία – Αίτηση επιδότησης εισιτηρίου για το νησί της Λέσβου. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα πρωτότυπα αποκόμματα των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής προς και από το νησί της Λέσβου, αντίγραφο του δελτίου Κοινωνικού τουρισμού (στέλεχος για τον δικαιούχου) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας από το οποίο θα προκύπτει ο IBAN του δικαιούχου.
Η αίτηση θα αποστέλλεται στην Δ/νση της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ. Διευκρινίζεται ότι:
• η επιδότηση των 50€€ ή των 25€ αντίστοιχα, αφορά το συνολικό κόστος μετάβασης και επιστροφής προς και από το νησί της Λέσβου και όχι απλής διαδρομής. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκομίζονται τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής, διαφορετικά δεν θα αποδίδεται η επιδότηση μετακίνησης.
• η επιδότηση αφορά τους δικαιούχους που κατέχουν δελτίο κοινωνικού τουρισμού.
• τα παιδιά που δεν δικαιούνται τα ίδια δελτίο κοινωνικού τουρισμού δεν δικαιούνται την επιδότηση εισιτηρίου.
• το αντίγραφο του δελτίου κοινωνικού τουρισμού (στέλεχος για τον δικαιούχο) πρέπει να είναι σφραγισμένο από την επιχείρηση-κατάλυμα στο οποίο διέμειναν ο/οι δικαιούχος/οι.
• στην περίπτωση οικογενειών, υποβάλλεται μια αίτηση που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για όλα τα μέλη της.