Ίδρυση φαρμακείων από μη πτυχιούχους

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Τροπολογία κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργείου Υγείας, με την οποία ανοίγει η αγορά των φαρμακείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι περιέχει την προϋπόθεση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, που θα προσδιορίζονται τα κριτήρια για την ίδρυση των φαρμακείων, με βάση και την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας (ΣτΕ) το οποίο είχε απορρίψει την προϋπάρχουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία και επετράπη σε μη φαρμακοποιούς να ανοίξουν φαρμακεία.
Ειδικότερα, το ΣτΕ είχε κρίνει πως θέματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος και τη λειτουργία του φαρμακείου ρυθμίζονται είτε με νόμο είτε με Προεδρικό Διάταγμα, και άρα δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης υπουργικής απόφασης. Οπότε η ΚΥΑ κατέστη άκυρη και μαζί της «πάγωσαν» και οι διαδικασίες ίδρυσης φαρμακείων.
Το υπουργείο Υγείας, ύστερα και από την πίεση των θεσμών στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, θα έπρεπε να φέρει νέα νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα των φαρμακείων. Όπως και έγινε, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία στην πράξη επαναφέρει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις που προέβλεπε η ακυρωθείσα ΚΥΑ, διευκρινίζοντας πως για την ισχύ τους θα πρέπει να εκδοθεί Π.Δ.
Κατά τους φαρμακοποιούς, όμως, η απόφαση του ΣτΕ, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσδιορίζουν πως τον πρώτο λόγο στην ίδρυση ενός φαρμακείου μπορεί να την έχει μόνο φαρμακοποιός.
«Το ποιος δικαιούται να ιδρύσει φαρμακείο το έκρινε προ εξαμήνου η Ολομέλεια του ΣτΕ με συντριπτική πλειοψηφία (20-2). Η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, η οποία άλλωστε συμπίπτει με σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση οι φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι σε τέτοιες ρυθμίσεις και δεν θα επιτρέψουν με κανένα τρόπο την ίδρυση φαρμακείων από ιδιώτες.
Όποιος ιδιώτης θελήσει να επενδύσει ανοίγοντας φαρμακείο με βάση τους κυβερνητικούς ακροβατισμούς απλώς θα χάσει τα χρήματα του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ),
κ. Θεοδοσιάδης.

Τι αναφέρει η τροπολογία:
Στην τροπολογία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Όπως αναφέρεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε νομικά πρόσωπα προβλέπεται μόνο για την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ).
Για τα φυσικά πρόσωπα αναφέρεται ότι η άδεια ίδρυσης μπορεί να χορηγείται τόσο σε φαρμακοποιούς όσο και σε μη φαρμακοποιούς και συμπληρώνεται ότι η δυνατότητα αυτή είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι «τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα». «Υπό το πρίσμα αυτό», συμπληρώνεται, «είναι δυνατή η συμμετοχή ιδιωτών –μη φαρμακοποιών, εφόσον διατηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν ως στόχο την προστασία των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, την ενδεχόμενη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της προκλητής ζήτησης– κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εν γένει την προστασία του ασθενούς κατά τη χορήγηση φαρμάκων κατά την εκτέλεση συνταγών».