Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημόσιου 52 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, έγιναν δεκτές οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,910

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail