Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημόσιου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Οκτωβρίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,573
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail