Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημόσιου 13 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018, έγιναν δεκτές οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 99,750
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail