Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 52 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 14ης Μαρτίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 98,752