Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 1ης Μαρτίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,521
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.