Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 1ης Νοεμβρίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ    ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων          € 262.500.000          98,850

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail