Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ας Αυγούστου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 98,752
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail