Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 7ης Ιουνίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 375.000.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,521
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail