Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Μαΐου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΆΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΆΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΉ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,521
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail