Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ας Μαΐου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,649
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail