Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 10 Απριλίου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 4ης Απριλίου 2018.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 8.664.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,475