Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 11ης Οκτωβρίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,535
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.