Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων: αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, έγιναν δεκτές  οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 300.000.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,520
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail