Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Αυγούστου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,509
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.